Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon(Unngå sensitiv informasjon)

Kr. 6,- per mottatt melding.
Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.


NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Frekhaug Legesenter

Velkomen til Frekhaug legesenter. Du som har fastlege ved vårt legesenter kan bestille time og fornye reseptar pr SMS eller internett. For meir informasjon og prisar: klikk "Bestill time på nett" eller "Bestill resept på nett".

  

Du kan og nytte Helserespons sin app (for iPhone og Android).

 

Du kan og bestille time ved personleg oppmøte eller på telefonnummer 5617 1110. I periodar kan det vere stor pågang på telefonen. Om det ikkje hastar, eller du ikkje skal bestille akuttime, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl 0930.

 

Ventetid på uprioritert time kan av og til vere inntil 4 veker. I ferietida kan ventetid til din fastlege vere lenger. Det er ofte mogeleg å få time hos turnuslege tidlegare.

 

Akuttnummer: 5617 1113 (Kvardagar 0800-1530). 

Akuttnummeret kan brukast ved behov for hjelp som ikkje kan vente. For vanlege akuttimar: ring vanleg nummer 5617 1110.

 

Ved akutt fare for liv og helse: ring tlf 113.

 

Meir informasjon om kommunale helsetenester finn du på Meland kommune si heimeside

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Legeerklæringer til NAV

19. juni 2017

Hvis du har behov for legeerklæring til AAP eller uførepensjon må legen få en skriftlig bekreftelse fra NAV på dette. Se nærmere informasjon i menyen under "dokumenter"; informasjon om legeerklæring til NAV.

Problemer med registrering av egenandel hos Helfo

12. juni 2017

Av årsaker utenfor vår kontroll kan for tiden Helfo ikke  registrere trygdeoppgjør og egenandeler fra legene.

Årsaken er uviss, og vi har i flere uker hatt dialog med Helfo, samt vår journalleverandør, uten at problemet har latt seg løse.

Inntil videre blir derfor egenandeler ikke automatisk registrert hos Helfo. Dette vil føre til forsinkelser i utstedelser av frikort. De som betaler for mye vil få dette refundert fra Helfo etter at problemet er løst. Vi beklager situasjonen på det sterkeste.

Nye helsekrav for førerkort fra 1. oktober 2016

7. oktober 2016

Det er innført nye helsekrav for førerkort fra 1. oktober 2016. Mange vil oppleve at kravene er strengere enn tidligere. Alle over 75 år må fornye førerkort med legeerklæring. For større klasser må førerkortet fornyes hvert 5. år.

Dersom du har bestilt time for søknad om førerkort, eller fornyelse, bør du ha fylt ut egenerklæringsskjema på forhånd. Skjema kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettsider, se under "lenker" til venstre på denne siden.

Husk at det noen ganger kan ta tid å innhente tilleggsinformasjon i førerkortsaker. Bestill derfor time i god tid før førerkortet utgår.

 

Endring i egenandeler fra 1. juli 2016

24. juni 2016

Stortinget har vedtatt å øke egenandelene hos fastlege med 8% fra 1. juli 2016.

Prisen på en vanlig legetime øker med mellom 11 og 18 kroner avhengig av om legen er spesialist i allmennmedisin og om det tas blodprøver.

En time hos ikke-spesialist vil koste kr 152. Time hos spesialist i allmennmedisin vil koste kr 201. Tillegg for blodprøver: kr. 54. I tillegg kommer kostnader til materiell og attester.

Gå på linken "dokumenter", her finner du prisliste som pdf.

Advarsel mot useriøse formidlere av fastlegebytte

18. desember 2015

Vi vil advare mot bruk av flere nettsider (bl.a. fastlege.online og fastlegebytte.net) som tilbyr bytte av fastlege mot betaling. Sidene er useriøse og man må legge igjen personalia som kan bli brukt til identitetstyveri.

Det er gratis å skifte fastlege. Dette gjøres via www.helsenorge.no

Les mer på Helsedirektoratets sider

Ny rutine for blodprøver

25. september 2015

Ikke lenger kølappsystem fra 25. september 2015!

Vi har gått over til elektronisk rekvirering av blodprøver. Det vil si at du ikke lenger trekker kølapp på venterommet. Du får heller ingen rekvisisjon i hånda. Du blir ropt opp på navn.

Hvis du ikke har vært hos lege på forhånd, må du melde deg i uka før du setter deg ned og venter.

Som alltid når det er nye rutiner, kan ting glippe. Hvis du mistenker at du har ventet for lenge på blodprøvetaking; gi beskjed til personalet!

Endringen skjer i samarbeid med Helse Bergen, som leverer de fleste laboratorietjenestene våre.

Bestill faste medisiner via våre nettsider

4. mars 2013

Du kan bestille resept på faste medisiner via våre nettsider. Resepten utstedes som eResept og kan hentes på alle norske apotek. Tilbudet gjelder personer med fastlege hos oss, og for medikamenter vi tidligere har skrevet ut / registrert hos oss.