Velkommen

Velkomen til Frekhaug legesenter. Du som har fastlege ved vårt legesenter kan bestille time og fornye reseptar pr SMS eller internett. For meir informasjon og prisar: klikk "Bestill time på nett" eller "Bestill resept på nett".

  

Du kan og nytte Helserespons sin app (for iPhone og Android).

 

Du kan og bestille time ved personleg oppmøte eller på telefonnummer 5617 1110. I periodar kan det vere stor pågang på telefonen. Om det ikkje hastar, eller du ikkje skal bestille akuttime, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl 0930.

 

Ventetid på uprioritert time kan av og til vere inntil 4 veker. I ferietida kan ventetid til din fastlege vere lenger. Det er ofte mogeleg å få time hos turnuslege tidlegare.

 

Akuttnummer: 5617 1113 (Kvardagar 0800-1530). 

Akuttnummeret kan brukast ved behov for hjelp som ikkje kan vente. For vanlege akuttimar: ring vanleg nummer 5617 1110.

 

Ved akutt fare for liv og helse: ring tlf 113.

 

Meir informasjon om kommunale helsetenester finn du på Meland kommune si heimesideViktig informasjon

1. juli 2016 kl. 11:36

Telefonproblem løst

I forbindelse med omlegging av telefonsystemet vårt 16. juni oppsto det store tekniske problemer som medførte svært lang responstid. Vår leverandør TDC melder 4. juli at problemene skal være løst. 

Vi beklager sterkt de ulemper som oppsto. Vi minner også at det er mulig å bruke våre nettbaserte tjenester.

24. juni 2016 kl. 13:23

Endring i egenandeler fra 1. juli 2016

Stortinget har vedtatt å øke egenandelene hos fastlege med 8% fra 1. juli 2016.

Prisen på en vanlig legetime øker med mellom 11 og 18 kroner avhengig av om legen er spesialist i allmennmedisin og om det tas blodprøver.

En time hos ikke-spesialist vil koste kr 152. Time hos spesialist i allmennmedisin vil koste kr 201. Tillegg for blodprøver: kr. 54. I tillegg kommer kostnader til materiell og attester.

Gå på linken "dokumenter", her finner du prisliste som pdf.

2. februar 2016 kl. 10:23

Dr. Halvorsen blir vikar for fastlege Anne Laue

Fastlege Anne Laue skal ha utdanningspermisjon fra 7. mars 2016 og i ca 4 måneder.

Vikar blir lege Anne Marit Særsten Halvorsen, som har vært turnuslege her i perioden 01.09.15-29.02.16.

18. desember 2015 kl. 11:00

Advarsel mot useriøse formidlere av fastlegebytte

Vi vil advare mot bruk av flere nettsider (bl.a. fastlege.online og fastlegebytte.net) som tilbyr bytte av fastlege mot betaling. Sidene er useriøse og man må legge igjen personalia som kan bli brukt til identitetstyveri.

Det er gratis å skifte fastlege. Dette gjøres via www.helsenorge.no

Les mer på Helsedirektoratets sider

19. november 2015 kl. 09:11

Influensavaksine sesongen 2015/2016

Alle som ønsker kan få influensavaksinen for sesongen 2015/2016. Vanligvis kan vi få satt denne uten timeavtale. Pris kr 120. Du bør vente her i 20 min etter vaksinering med tanke på eventuelle vaksinereaksjoner.

Vi har og noen doser med influensavaksine i form av nesespray. Denne består av levende svekkede virus. Denne vaksinen er bare aktuell for aldersgruppa 2-17 år. Pris er kr 300.

Vi har og noen doser med Pneumokokk-vaksine, som er aktuell hvert 10. år for personer med bl.a. immunsvekkelse og lungesykdom. Denne kan settes samtidig med influensavaksinen. Indikasjon må vurderes av lege. Pris kr 250.

25. september 2015 kl. 13:28

Ny rutine for blodprøver

Ikke lenger kølappsystem fra 25. september 2015!

Vi har gått over til elektronisk rekvirering av blodprøver. Det vil si at du ikke lenger trekker kølapp på venterommet. Du får heller ingen rekvisisjon i hånda. Du blir ropt opp på navn.

Hvis du ikke har vært hos lege på forhånd, må du melde deg i uka før du setter deg ned og venter.

Som alltid når det er nye rutiner, kan ting glippe. Hvis du mistenker at du har ventet for lenge på blodprøvetaking; gi beskjed til personalet!

Endringen skjer i samarbeid med Helse Bergen, som leverer de fleste laboratorietjenestene våre.

4. mars 2013 kl. 21:49

Bestill faste medisiner via våre nettsider

Du kan bestille resept på faste medisiner via våre nettsider. Resepten utstedes som eResept og kan hentes på alle norske apotek. Tilbudet gjelder personer med fastlege hos oss, og for medikamenter vi tidligere har skrevet ut / registrert hos oss.